Thư mời tham dự lớp CNKT 02B-2020 tại TP.HCM ngày 17-18/10/2019


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Lưu ý: Hội viên VACPA chỉ đăng ký học 1 buổi chiều ngày 18/10/19 (chuyên đề phối hợp với CIMA) sẽ được miễn học phí.

File đính kèm:
Thu moi 02B-2020 (M).pdf
Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2658

Đánh giá bài viết
Kết quả