Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế TT 09/2016/TT-BTC về QTDAHT sử dụng vốn đầu tư công

Hiện nay Bộ Tài chính đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công.

Do trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC có nhiều nội dung được thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của các hội viên VACPA và công ty kiểm toán. Vì vậy, VACPA xin gửi tới Ông/Bà Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty kiểm toán dự thảo Thông tư nói trên và trân trọng đề nghị các Ông/Bà nghiên cứu, tham gia ý kiến đồng thời nêu rõ các đề xuất, kiến nghị liên quan đến nội dung dự thảo này.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các Ông/Bà, VACPA sẽ tổng hợp và gửi Bộ Tài chính. Sau khi gửi ý kiến bằng văn bản, VACPA sẽ khẩn trương tổ chức buổi làm việc với Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trong tháng 10/2019 để các hội viên và công ty kiểm toán trao đổi ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế.

Để có ý kiến kịp thời hạn gửi Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của các Ông/Bà trước ngày 15/10/2019 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/lethihoan@vacpa.org.vn; Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106); Di động: 0974399859.

Trân trọng./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1927

Đánh giá bài viết
Kết quả