VACPA góp ý cho Dự thảo thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công


Nhằm kịp thời phản ánh ý kiến của các hội viên đến cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp kiểm toán, ngày 08/10/2019, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 471-2019/VACPA gửi xin ý kiến hội viên, doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) về dự thảo thông tư thay thế thông tư 09/2016/TT-BTC và thông tư 64/2018/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công. Trên cơ sở các ý kiến nhận được, VACPA đã phối hợp với Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp ngày 21/10/2019 tại Bộ Tài chính để trao đổi về các ý kiến phản hồi quan trọng liên quan đến Dự thảo.

Cuộc họp do Ông Đinh Trần Lợi – Vụ trưởng Vụ Đầu tư chủ trì, với sự tham dự của Ông Lê Tuấn Anh – Phó Vụ trưởng và các cán bộ khác tham gia vào quá trình soạn thảo Dự thảo. Về phía cơ quản quản lý nhà nước, cuộc họp còn có sự tham gia của Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán. Về phía VACPA, Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch và Bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch đã tham dự để đại diện các hội viên, DNKT phản ánh các ý kiến về Dự thảo. Cuộc họp còn có sự tham gia của lãnh đạo hơn 10 DNKT hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Sau khi Ông Đinh Trần Lợi phát biểu và nhấn mạnh mục đích tổ chức cuộc họp của Vụ Đầu tư là nhằm lắng nghe các ý kiến đóng góp cho Dự thảo trên tinh thần cầu thị, Ông Phạm Sỹ Danh đã đại diện các DNKT trình bày 5 kiến nghị quan trọng nhất liên quan đến các quy định về quyết toán dự án hoàn thành đề nghị Bộ Tài chính xem xét để bổ sung và  hoàn thiện nội dung Dự thảo thông tư, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến hợp lý của hội viên, DNKT, bao gồm: 1) Về thời điểm lựa chọn nhà thầu kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán; 2) Về cơ sở xác định chi phí kiểm toán độc lập; 3) Về đối tượng phải kiểm toán BCQTDAHT và phạm vi điều chỉnh của Dự thảo; 4) Về giảm trừ phí kiểm toán tương ứng khối lượng công việc ngoại trừ; 5) Tính phí kiểm toán đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán một phần. Sau đó, các DNKT đã lần lượt trình bày bổ sung để làm rõ cơ sở pháp lý và nguyên nhân thực tiễn cho 5 kiến nghị nêu trên, cũng như một số nội dung khác chưa hợp lý của Dự thảo. Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cũng đã trình bày quan điểm về 5 kiến nghị của VACPA và một số nội dung đề xuất của DNKT. Kết thúc cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Đầu tư đã ghi nhận các ý kiến để xem xét trong quá trình hoàn thiện Dự thảo.

Tiếp theo cuộc họp ngày 21/10/2019 do Vụ Đầu tư chủ trì nói trên, ngày 24/10/2019, với tư cách là Hội nghề nghiệp đại diện cho các kiểm toán viên và DNKT, Chủ tịch VACPA đã ký công văn số 491-2019/VACPA gửi Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính để trình bày chính thức các ý kiến góp ý cho Dự thảo. Công văn trình bày 6 nội dung và kiến nghị chính, các góp ý khác của DNKT được trình bày tại phụ lục đính kèm. Để nắm được đầy đủ nội dung VACPA góp ý cho Dự thảo, hội viên và DNKT xem tài liệu đính kèm phía dưới thông báo này.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 634

Đánh giá bài viết
Kết quả