Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (tiếp theo)


Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA.AV) là Hội viên tổ chức của VACPA. 

ASIA.AV được thành lập từ năm 2012, là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định giá, tư vấn quản lý tài chính, kế toán, thuế.

Hiện nay, ASIA.AV  đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí Trưởng nhóm kiểm toán: 02 người – Trợ lý kiểm toán viên: 03 người

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link

http://www.asia-av.com.vn/asia/chi-tiet/?1258/cong-ty-tnhh-kiem-toan-va-dinh-gia-chau-a-asia-av-tuyen-dung-vi-tr/

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 789

Đánh giá bài viết
Kết quả