Ban Chấp hành VACPA họp toàn thể lần thứ 11 nhiệm kỳ IV tại Hà Nội


Toàn cảnh phiên họp

Trong hai ngày 13/01 và 14/01/2020 tại Hà Nội, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ IV do ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự VACPA và 19/21 Ủy viên Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ IV, 02 Ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt đã có ý kiến về các nội dung theo tài liệu họp đã gửi trước.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động, Báo cáo Tài chính, Báo cáo Kiểm tra năm 2019 và thông qua Kế hoạch hoạt động VACPA năm 2020, Dự toán tài chính năm 2020 với nhiều hoạt động nổi bật dành cho hội viên cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu VACPA Nhiệm kỳ V (2020 – 2025) và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VACPA.

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc phiên họp

Trong bối cảnh năm 2019-2020 là giai đoạn quan trọng, chuyển giao nhiệm kỳ để tập thể VACPA cùng phối hợp, huy động sự tham gia tích cực của các Hội viên, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác và phối hợp có hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế, phấn đấu đảm bảo hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, chương trình hoạt động của Nhiệm kỳ đã đề ra và xác định nhiệm vụ năm 2020 là xuất phát điểm để phát triển các hoạt động của nhiệm kỳ tới.

Các Đại biểu BCH VACPA tham dự Kỳ họp thứ 11 (Nhiệm kỳ IV)

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện đúng hiệu quả các công việc đã đạt được của năm 2019, BCH VACPA khẳng định mục tiêu đổi mới tổ chức hoạt động VACPA tập trung vào việc truyền thông rộng rãi và toàn diện hơn hình ảnh của VACPA; sẵn sàng phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tiếp nhận các nhiệm vụ mới do cơ quan quản lý Nhà nước chuyển giao để phục vụ tốt nhất cho hội viên thông qua việc triển khai hiệu quả từng hoạt động của VACPA và nâng cao vị thế uy tín của VACPA trong cộng đồng xã hội, chuẩn bị bước vào Nhiệm kỳ V tiếp tục phát triển bền vững.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 461

Đánh giá bài viết
Kết quả