Danh sách 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 – Đợt 1, Đợt 2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 – Đợt 1 và Đợt 2

ĐỢT 1: 18 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)

4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)

5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)

6. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)

7. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) – PWC

8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)

10. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)

12. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT

14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

15.CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

16. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)  _ GT

17. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)

ĐỢT 2:  12 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)

4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)

5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NHÂN TÂM VIỆT)

6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)

7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)

8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)

10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SAO VIỆT)

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO (ASCO)

12. CÔNG TY TNHH CROWE VIỆT NAM  (CROWE)

Chi tiết danh sách vui lòng xem file kèm theo!

Trích nguồn: www.ssc.gov.vn
Số lượt đọc: 1004

Đánh giá bài viết
Kết quả