Thư mời tham dự lớp CNKT kiểm toán viên trực tuyến (online) ngày 01-02/06/2020


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Link:  Huướng dẫn tham dự CNKT onlien GG Meet: Tại đây!

Link: Phụ lục 02. Quy định về tham dự lớp học CNKT online: Tại đây  

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 7465

Đánh giá bài viết
Kết quả