THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN 2019


Ngày 02/06/2020, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 16/TB-HĐT ngày 28/05/2020 của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 - Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Tải mẫu đơn phúc khảo tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 5056

Đánh giá bài viết
Kết quả