Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán


Ngày 05/05/2020, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 5040/BTC-QLKT ngày 24/04/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Ngày 05/05/2020, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 5040/BTC-QLKT ngày 24/04/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

VACPA xin gửi Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính và Dự thảo công văn của VACPA trả lời Bộ Tài chính về vấn đề nêu trên.

VACPA rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên để chúng tôi tổng hợp và hoàn thiện công văn đóng góp ý kiến cho Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính theo chế độ track change về địa chỉ email hanoi@vacpa.org.vn trước ngày 08/06/2020.

Trân trọng;

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 506

Đánh giá bài viết
Kết quả