Khai giảng lớp "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu cấp độ cơ bản" tại Hà Nội - Tháng 6/2020


Link Đăng ký học Lớp Thực hành kiểm toán Tại đây!

Chương trình học Lớp thực hành kiểm toán Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1613

Đánh giá bài viết
Kết quả