Thư mời tham dự lớp CNKT kiểm toán viên trực tuyến (online) ngày 10 - 12/06/2020


Lớp học sẽ nhận đăng ký từ 15h00 ngày 04/06/2020.

Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Link:  Huướng dẫn tham dự CNKT onlien GG Meet: Tại đây!

Link: Phu luc 2. Kèm theo quy chế về Lớp học CNKT online: Tại đây!

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4322

Đánh giá bài viết
Kết quả