Thư mời tham dự lớp CNKT kiểm toán viên trực tuyến (online) số 21AB-2020 - 02 ngày 23-24/06/2020


Lớp học sẽ nhận đăng ký từ 15h00 ngày 18/06/2020.

Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Link:  Hướng dẫn tham dự CNKT onlien GG Meet: Tại đây!

Link: Phụ lục 2. Kèm theo Quy chế về Lớp học CNKT online: Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 3415

Đánh giá bài viết
Kết quả