Thư mời tham dự lớp CNKT kiểm toán viên trực tuyến (online) số 24AB-2020 - 02 ngày 08-09/07/2020


Lớp học sẽ nhận đăng ký từ 11h00 ngày 07/02/2020. 

Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Link:  Hướng dẫn tham dự CNKT onlien GG Meet: Tại đây!

Link: Phụ lục 2. Kèm theo Quy chế về Lớp học CNKT online: Tại đây!

 

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2305

Đánh giá bài viết
Kết quả