Lớp cập nhật kiến thức KTV số 18B-2019 tại TP.HCM ngày 16-17/07/2020 (Lớp tập trung)


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

LỚP HỌC SẼ NHẬN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LÚC 10H00 NGÀY 13/07/2020

 

 

File đính kèm:
Thu moi 18B-2020 (M).pdf
Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1055

Đánh giá bài viết
Kết quả