Lớp cập nhật kiến thức KTV trực tuyến (online) số 30AB-2020 - 03 ngày 11-12-13/08/2020


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Anh/chị KTV vui lòng xem hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập lớp học trong file đính kèm.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1249

Đánh giá bài viết
Kết quả