Tổng hợp tài liệu về kiểm toán trong môi trường đại dịch COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)


Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động sâu sắc cả về đời sống cá nhân lẫn nghề nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta. Đối với nghề kiểm toán, sự không chắc chắn và các rủi ro đã làm gia tăng sự phức tạp trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính.

Đồng thời, sự chuyển đổi nhanh của công nghệ hiện nay của các hoạt động kinh doanh và kiểm soát trực tuyến của khách hàng đã dẫn đến các thách thức lớn cho kiểm toán viên khi thực hiện các cuộc kiểm toán trong những tình huống như thế này. Tuy môi trường có nhiều thay đổi là vậy, nhưng cam kết về chất lượng kiểm toán và việc tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn nghề nghiệp thì kiểm toán viên vẫn phải luôn duy trì và cập nhật đặc biệt trong suốt thời gian dịch này.

Nhận thấy những khó khăn ảnh hưởng đến nghề nghiệp, VACPA đã tổng hợp được các tài liệu liên quan đến việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán trong môi trường đại dịch COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC). Các tài liệu là những chia sẻ, kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia cấp cao đến từ các doanh nghiệp kiểm toán với quy mô lớn, nhỏ và vừa cũng như từ các cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo chuẩn mực và những kế toán viên/kiểm toán viên chuyên nghiệp đang hành nghề trên thế giới. Những thông tin này đã được đúc kết từ ba cuộc hội thảo của IFAC tương ứng với ba giai đoạn của cuộc kiểm toán: Giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện, và giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán - hình thành ý kiến kiểm toán.

VACPA kính gửi đến Quý Hội viên, anh/chị kiểm toán viên các nội dung này trong tài liệu TẠI ĐÂY!

Xin trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2319

Đánh giá bài viết
Kết quả