Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi KTV và kế toán viên hành nghề năm 2020


Kính gửi các Thí sinh đăng ký dự thi Kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2020!

Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề đã ra thông báo về việc tổ chức kỳ thi năm 2020 như sau:

Thời gian nhận Hồ sơ: 04 - 17/11/2020 (Buổi sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6)

Thời gian thi (dự kiến):  Đợt 1 (19 - 20/12/2020) - Đợt 2 (26 - 27/12/2020)

Thông báo đầy đủ:  Xem file đính kèm 1.

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi: Xem file đính kèm 2.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 12898

Đánh giá bài viết
Kết quả