XIN Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


Hiện nay Bộ Tài chính đang xin ý kiến về Dự thảo Nghị định:  "Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công" (sau đây gọi là "Dự thảo Nghị định").

Do Dự thảo Nghị định có các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của các hội viên VACPA và công ty kiểm toán. Vì vậy, VACPA xin gửi tới Ông/Bà Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty kiểm toán Dự thảo Nghị định tại tệp tin đính kèm email này và trân trọng đề nghị các Ông/Bà nghiên cứu, tham gia ý kiến về nội dung Dự thảo Nghị định này.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các Ông/Bà, VACPA sẽ tổng hợp và gửi Bộ Tài chính.

Để có ý kiến kịp thời hạn gửi Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của các Ông/Bà trước ngày 30/11/2020 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/lethihoan@vacpa.org.vn; Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng./."

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1016

Đánh giá bài viết
Kết quả