Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC


Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và tư vấn quản trị chuyên nghiệp- là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế và xác định giá trị doanh nghiệp.

Với gần 30 năm hoạt động, Hãng Kiểm toán AASC đã được Bộ Tài chính xếp hạng là một trong 5 công ty tư vấn và kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm cao nhất liên tục trong nhiều năm gần đây.

Chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán dịch vụ và nhân viên kiểm toán báo cáo tài chính làm việc tại Hà Nội. Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link này.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 700

Đánh giá bài viết
Kết quả