Thư mời tham gia giải “VACPA Golf Open 2021”


Nhằm khuyến khích tinh thần thể thao của các kiểm toán viên, hội viên và tăng cường giao lưu giữa các công ty kiểm toán, đồng thời tạo ra sân chơi cho các kiểm toán viên sau một mùa kiểm toán căng thẳng, Trên cơ sở tổ chức thành công Giải “VACPA Golf Open 2020” ngày 05/1/2020, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tổ chức giải “VACPA Golf Open 2021” tại Hà Nội. VACPA xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Hội viên đăng ký tham gia, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm: Khai mạc vào 12h00 ngày Thứ Bảy, 09/01/2021 tại sân Golf Long Biên, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

2. Thành phần tham gia: Các hội viên VACPA, các golfers đã từng làm việc ở một công ty kiểm toán và các khách mời từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội nghề nghiệp.

3. Phí tham gia: Phí tham gia là 3.000.000 đồng bao gồm phí green fee, caddy fee, xe điện (không bao gồm tip) cho một ngày thi đấu giải, tiệc và trao giải.

4. Đăng ký tham gia: Đề nghị các hội viên xác nhận tham gia và gửi thông tin bao gồm: Họ tên, số điện thoại, cỡ áo, số VGA Handicap hoặc MISA Handicap cho Văn phòng VACPA Hà Nội trước 17h00 ngày 18/12/2020 qua thư điện tử (email): banhoivien@vacpa.org.vn đồng thời chuyển khoản trước 12h00 ngày 25/12/2020, theo thông tin dưới đây:

Đơn vị hưởng: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Số TK: 117000011010 tại Ngân hàng: VietinBank Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung: Ghi rõ Họ & Tên tham gia Giải Golf VACPA 2021

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin gửi Quý Hội viên Điều lệ tổ chức giải “VACPA Golf  Open 2021” trong Bản đính kèm.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 395

Đánh giá bài viết
Kết quả