VACPA tổ chức thành công Hội thảo Giới thiệu và trao tặng sách “Chương trình Kiểm toán mẫu Kiểm toán BCTC – Cập nhật lần 3 (năm 2019)”


Sáng ngày 04/12/2020, tại Hà Nội, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu và trao tặng sách “Chương trình kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo tài chính – Cập nhật lần 3 năm 2019” (CTKTM-BCTC).

Tới dự Hội thảo, về phía cơ quan Nhà nước, có sự tham dự của Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính, Bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng – UBCK Nhà nước, đại diện của các Vụ thuộc Bộ Tài chính, Vụ Vụ quản lý chào bán chứng khoán, Thanh tra UBCK Nhà nước, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học đào tạo ngành kế toán, kiểm toán, các Hội viên tổ chức và công ty kiểm toán thuộc khu vực phía Bắc. Về phía VACPA, có sự tham dự của Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA, Bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA, Ông Phạm Tiến Hùng - Ủy viên VACPA, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Phần mở đầu hội thảo, sau khi Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc, Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính đã phát biểu chúc mừng Hội thảo. Theo Bà Lê Thị Tuyết Nhung “ Tôi đánh giá cao các hoạt động, đặc biệt là các sản phẩm chuyên môn của VACPA hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên và các trường Đại học trong phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, với CTKTM-BCTC cập nhật lần 3 này đã cập nhật, bám sát chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bổ sung thêm nhiều biểu mẫu, các thử nghiệm kiểm soát…để đem lại kết quả chính xác hơn nữa cho kiểm toán BCTC và khẳng định Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho VACPA”.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng
Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng – UBCK Nhà nước cũng đã phát biểu chúc mừng tại Hội thảo. Bà Lê Thị Thu Hằng nhận định rằng “CTKTM-BCTC cập nhật lần 3 này là công cụ hữu hiệu đối với các doanh nghiệp kiểm toán vừa và nhỏ, nhiều hướng dẫn chi tiết sẽ hỗ trợ tích cực cho các kiểm toán viên trong việc thực hiện các thủ tục kiểm toán; đồng thời đây cũng là tài liệu đào tạo hữu ích đối với các khoa kế toán, kiểm toán của các trường Đại học”. Đại diện UBCK Nhà nước cam kết sẽ đồng hành cùng VACPA trong các hoạt động chuyên môn để từ đó nâng cao chất lượng kiểm toán của các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng –
UBCK Nhà nước phát biểu tại Hội thảo

Chương trình kiểm toán mẫu – Kiểm toán báo cáo tài chính, từ khi ban hành lần đầu tiên đến nay, đã trở thành một trong các sản phẩm chuyên môn nổi bật của VACPA, được áp dụng phổ biến tại đa số doanh nghiệp kiểm toán. CTKTM-BCTC, không những hỗ trợ việc hiểu và áp dụng các chuẩn mực kiểm toán vào thực tế hành nghề mà còn giúp doanh nghiệp kiểm toán tiết kiệm nguồn lực (kể cả nhân lực, tài chính) trong xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành kiểm toán, đặc biệt là các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa.

Trong lần cập nhật thứ 3 (năm 2019) này, CTKTM-BCTC tập trung thay đổi theo hướng tiếp cận phương pháp kiểm toán mới dựa trên đánh giá rủi ro, thể hiện mối liên kết rõ ràng hơn giữa giai đoạn đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý rủi ro trong cuộc kiểm toán, nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành cũng như đáp ứng hoàn cảnh thực tế của các cuộc kiểm toán hiện nay và trong thời gian tới khi rủi ro báo cáo tài chính ngày càng tăng lên.

VACPA hy vọng cuốn sách này, cùng với các ấn phẩm chuyển môn khác đã phát hành trong thời gian qua cũng như một số sản phẩm chuyên môn trọng điểm mà VACPA sẽ tập trung nghiên cứu, phát hành trong thời gian tới như “Chương trình hướng dẫn kiểm toán tập đoàn” sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, cũng như phát triển hơn nữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Với mục đích phổ biến và giới thiệu CTKTM-BCTC, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, tại Hội thảo, VACPA đã trao tặng Sách “Chương trình kiểm toán mẫu – Kiểm toán Báo cáo tài chính cập nhật lần 3 năm 2019” cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các Trường Đại học đào tạo ngành kế toán, kiểm toán, các Hội viên tổ chức và các doanh nghiệp kiểm toán.

TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA
Giới thiệu Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán BCTC cập nhật lần 3 (năm 2019) tại Hội thảo

Tại phần thứ 2 của Hội thảo, TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA và cán bộ chuyên môn VACPA đã hướng dẫn thực hiện chương trình kiểm toán mẫu và giới thiệu các nội dung sửa đổi, cập nhật trong CTKTM-BCTC phiên bản năm 2019.  

Để phổ biến rộng rãi tài liệu chuyên môn này, VACPA sẽ trao tặng sách CTKTM-BCTC cập nhật lần 3 (năm 2019) cho các cơ quan, tổ chức, hội viên, doanh nghiệp kiểm toán và trường đại học (khu vực phía Nam) tại TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

VACPA  trao tặng sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước
VACPA  trao tặng sách cho các trường đại học
VACPA  trao tặng sách cho các Hội viên tổ chức của VACPA
VACPA  trao tặng sách cho các Hội viên tổ chức của VACPA

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 918

Đánh giá bài viết
Kết quả