Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH T.L.C. Auditing


Công ty TNHH T.L.C. Auditing (TLC) là Hội viên tổ chức của VACPA, Giấy phép hoạt động kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp, Chuyên hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và các dịch vụ tư vấn tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí:

1. Kiểm toán viên: 02 người

2. Trợ lý kiểm toán viên: 05 người

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link:

https://kiemtoantlc.com.vn/tuyen-dung/

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 647

Đánh giá bài viết
Kết quả