VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu BCTC” dành cho sinh viên ĐH Điện lực (tháng 12/2020)


Học viên sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế và hồ sơ, tài liệu kế toán của đơn vị được kiểm toán trong khóa học

Tiếp nối chương trình đào tạo thực hành kiểm toán hàng năm (được xem như một môn học tín chỉ về thực hành cho sinh viên năm 3 hoặc năm cuối), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản” tại Hà Nội ngày 17,18/12/2020 cho sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Điện lực. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa đào tạo thực hành cho sinh viên, trợ lý kiểm toán viên của các công ty kiểm toán và các bên quan tâm khác, VACPA đã tổ chức thành công hàng chục khóa học đào tạo thực hành trên cả nước và nhận được đánh giá chuyên môn cao của các trường Đại học và công ty kiểm toán.  

Tham gia giảng dạy trực tiếp là các kiểm toán viên, cán bộ chuyên môn của VACPA đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ công ty kiểm toán.

Trong khóa học này, các học viên được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và hồ sơ, tài liệu kế toán của đơn vị được kiểm toán. Nội dung học viên được trao đổi, thực hành liên quan đến đặc điểm, yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán độc lập; Chu trình cuộc kiểm toán, kết cấu hồ sơ kiểm toán BCTC; Kỹ năng trình bày giấy làm việc và ứng dụng Excel để trình bày giấy làm việc và thực hiện các thủ tục kiểm toán; Các kỹ năng quan trọng khác cần thiết cho công việc kiểm toán (phỏng vấn, khai thác thông tin, xử lý các tình huống thường gặp, ứng xử trong công việc phát sinh khi thực hiện kiểm toán…),...

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Ngọc Dung và kiểm toán viên của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
trao đổi, trình bày tại buổi Job tour cho giảng viên và sinh viên trường Đại học Điện lực

Đặc biệt, trong chương trình học thực hành cho sinh viên, VACPA sẽ tổ chức Job tour tại các công ty kiểm toán để giúp các bạn sinh viên tìm hiểu thêm mô hình tổ chức, hoạt động, quá trình tuyển dụng, đào tạo, quy trình kiểm toán và các giấy tờ làm việc. Trong khóa đợt này, các bạn đã rất hào hứng khi được tham gia Job tour tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – một trong 10 công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. Tại buổi job tour, các bạn học viên đã được đại diện công ty, các kiểm toán viên trả lời chi tiết về các nội dung liên quan đến kế toán, kiểm toán.

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 377

Đánh giá bài viết
Kết quả