Đại hội Đại biểu toàn quốc của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2020-2025


Ông Phan Xuân Dũng, tân chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phát biểu tại đại hội

Ngày 24-25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là thành viên của VUSTA từ năm 2009. Trong nhiều năm qua, VACPA luôn là thành viên đóng góp tích cực vào hoạt động của VUSTA và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với VUSTA. Đặc biệt, lãnh đạo VACPA đã tham gia vào Hội đồng Trung ương của VUSTA trong các nhiệm kỳ, chia sẻ, phổ biến thông tin, tham gia khảo sát chuyên môn, tham gia các Hội thảo do VUSTA tổ chức  và các hoạt động hỗ trợ khác.  

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. VUSTA là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, trí thức. VUSTA phải là địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với tri thức khoa học, và cả trong công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức và phải phấn đấu xây dựng VUSTA thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống Trung ương của VUSTA.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự VUSTA khóa VIII đã phát biểu, trong suốt 5 năm qua, VUSTA đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt, đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và Đoàn chủ tịch khóa VIII, theo đó Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch VUSTA khóa VIII.

Ông Trần Khánh Lâm- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA trúng cử Hội đồng Trung ương khóa VIII của VUSTA

Tại Đại hội, Ông Trần Khánh Lâm- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA cũng đã vinh dự được bầu là ủy viên của Hội đồng Trung ương của VUSTA nhiệm kỳ VIII. Đây là một trách nhiệm rất quan trọng trong công việc, chức năng của VUSTA là tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Đồng thời, việc đại diện của Ban Chấp hành VACPA, đại diện của các Hội viên VACPA tham gia vào công việc của một tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh cũng là một sự đánh dấu ý nghĩa trong hoạt động của VACPA.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng Ban Chấp hành
Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa mới, khóa cũ và các đại biểu

Xin chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của VUSTA thành công tốt đẹp và Ông Trần Khánh Lâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Hội đồng Trung ương khóa VIII của VUSTA.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 256

Đánh giá bài viết
Kết quả