Chúc mừng 07 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA - Tháng 12-2020


Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. Trong thời gian vừa qua, VACPA đã nhận được  sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và  nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. 

VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia nhập VACPA như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AGT

2. Công ty TNHH kiểm toán APOLLO Việt Nam (www.apolloaudit.com )

3. Công ty TNHH Kiểm toán SCS GLOBAL

4. Công ty TNHH T.L.C.AUDITING (www.kiemtoantlc.com.vn)

5. Công ty TNHH KPM AUDITING & ADVISORY (www.kpmadvisory.com.vn)

6. Công ty TNHH Kiểm toán AACS (www.aacs.com.vn)

7. Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Á Việt Nam

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng đến các hội viên tổ chức nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1832

Đánh giá bài viết
Kết quả