Ban Chấp hành VACPA họp phiên toàn thể lần thứ 03 - nhiệm kỳ V tại Hà Nội


Trong hai ngày 14/01 và 15/01/2021 tại Hà Nội, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp phiên toàn thể lần thứ 03- nhiệm kỳ V do ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự VACPA và 25 Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng Ban Kiểm tra của VACPA.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động, Báo cáo Tài chính, Báo cáo Kiểm tra năm 2020, trong đó đánh giá cao việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V (2020 - 2025); đồng thời thông qua Kế hoạch hoạt động VACPA năm 2021, Dự toán tài chính năm 2021 với nhiều hoạt động mới và nổi bật dành cho hội viên.

Toàn thể phiên họp

Trong bối cảnh năm 2020, đại dịch Covid - 19 đã gây ra nhiều khủng hoảng nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống con người và kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, để nỗ lực góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch bệnh và thiên tai, vừa đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, nỗ lực đảm bảo đời sống của nhân dân, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Đảng và Chính phủ đã đề ra, tập thể BCH VACPA đã thể hiện sự đồng lòng, thống nhất và quyết tâm cao trong vai trò và trách nhiệm của mình để hỗ trợ, động viên, huy động sự tham gia tích cực của các Hội viên, sự ủng hộ, hợp tác và phối hợp có hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp, phấn đấu đảm bảo hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, chương trình hoạt động của Nhiệm kỳ đã đề ra và xác định định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, tập thể Ban Thường trực và BCH đều thống nhất và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực đóng góp trí tuệ và công sức của toàn thể Hội viên, sự phấn đấu vượt qua các khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Văn phòng VACPA để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020 cũng như xây dựng kế hoạch hoạt động Hội năm 2021 - năm tiền đề nhiệm kỳ V của VACPA theo hướng rất tích cực và đổi mới; đồng thời BCH đã thông qua Quy chế (sửa đổi, bổ sung) các quy định về hoạt động của Ban Thường trực, Ban Chấp hành, các ban chuyên môn và hai Văn phòng Hội, giao cho Văn phòng tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của VACPA để triển khai các hoạt động Hội được thuận lợi và đạt hiệu quả cao “tất cả vì hội viên” trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch danh dự chụp ảnh lưu niệm cùng các Ủy viên BCH, Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2020-2025)

Tập thể BCH Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam kêu gọi toàn thể Hội viên và tập thể cán bộ, nhân viên VACPA phát huy truyền thống đoàn kết và những thành công của nhiệm kỳ IV vừa qua, nỗ lực phấn đấu, hăng hái thi đua lao động, cống hiến và học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của đơn vị và các chương trình hoạt động của VACPA, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mừng 30 năm xây dựng và phát triển Kiểm toán độc lập Việt Nam./.      

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 179

Đánh giá bài viết
Kết quả