Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2021 - 2026


Tiếp theo sự thành công của Biên bản hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) được ký lần đầu năm 2011, gia hạn lần 1 năm 2014 và lần 2 năm 2017, sau tròn 10 năm hợp tác và phát triển, ngày 17/02/2021, hai bên đã chính thức ký lần thứ 3 Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2021-2026.

Trong 10 năm qua, VACPA và ICAEW đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thông qua các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức cho Hội viên, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm chuyên môn, phát triển Hội viên, giao lưu nghề nghiệp với các trường Đại học và tham gia tài trợ các hoạt động thể thao…, đặc biệt đã cùng nhau hướng tới truyền thông quảng bá hình ảnh 2 Hội đến cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và hướng đến sự thừa nhận của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp.

VACPA và ICAEW tin tưởng rằng, biên bản ghi nhớ ký kết lần này là dấu mốc quan trọng, nâng mối quan hệ đối tác giữa 2 Hội lên tầm cao mới với mục tiêu tiến gần hơn đến sự thừa nhận chất lượng và bằng cấp nghề nghiệp giữa các kiểm toán viên Việt Nam và quốc tế trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, hỗ trợ cao nhất cho các Hội viên của hai bên và cam kết cùng nhau đồng hành cho sự phát triển của ngành nghề kế toán- kiểm toán Việt Nam.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 166

Đánh giá bài viết
Kết quả