Xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế


Kính gửi:  Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                 Các Ông/Bà Kiểm toán viên hành nghề.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 0361/PTM- PC ngày 22/03/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (sau đây gọi là “Dự thảo”). Thông tư này có thể ảnh hưởng trực tiếp nhiều đối tượng trong đó có các doanh nghiệp kiểm toán và khách hàng của doanh nghiệp kiểm toán.

VACPA xin gửi tới Ông/Bà Dự thảo nêu trên (đính kèm email này) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 06/04/2021 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 168

Đánh giá bài viết
Kết quả