Thư mời tham dự lớp CNKT Online 23AB-2021 ngày 15-16-17/6/2021


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPA. Tại đây!

Vui lòng chọn lớp 23A-2021 tại Khu vực phía Bắc và lớp 23B-2021 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 3020

Đánh giá bài viết
Kết quả