VACPA chào mừng 02 Hội viên mới gia nhập Hội


Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 07/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 237/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Năm sinh Số Chứng chỉ KTV Ngày cấp
1 Nguyễn Chi Thành 1976 0647/KTV 18/11/2003
2 Võ Duy Trung 1977 1276/KTV 17/01/2007

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1747

Đánh giá bài viết
Kết quả