Thư mời tham dự lớp CNKT Online 24AB-2021 ngày 22-23/6/2021


 

 

Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 24A-2021 tại Khu vực phía Bắc và lớp 24B-2021 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2627

Đánh giá bài viết
Kết quả