Thư mời tham dự lớp CNKT Online 26AB-2021 ngày 06-07/7/2021


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 26A-2021 tại Khu vực phía Bắc và lớp 26B-2021 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1829

Đánh giá bài viết
Kết quả