Xin ý kiến tổng kết đánh giá quá trình thực hiện hệ thống 26 VAS và chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 6488/BTC-QLKT ngày 16/06/2021 của Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (hệ thống VAS và Thông tư 200) nhằm mục đích để Bộ Tài chính tổng hợp và có định hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán.

Nhận thấy tầm quan trọng của báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện hệ thống VAS và Thông tư 200 đối với toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế, VACPA xin gửi tới Ông/Bà công văn nêu trên (đính kèm email này) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn góp ý gửi Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 23/07/2021 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:
6488-BTC-QLKT.pdf
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 633

Đánh giá bài viết
Kết quả