VACPA tham gia Hội thảo khoa học trực tuyến “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”


Sáng ngày 17/7/2021, Trường Đại học Nha Trang và Đại học Đà Lạt đồng phối hợp tổ chức trực tuyến “Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo được chia thành thành nhiều Phiên, trong đó Phiên tổng thể gồm 2 chủ đề là (1) “Xu hướng báo cáo biến đổi khí hậu- phát triển bền vững: Công bố” do Bà Nguyễn Mai Chi, Trưởng nhóm chính sách ACCA trình bày và (2)  “Các yếu tố tác động đến căng thẳng của sinh viên kế toán nghiên cứu tại Việt Nam” do Ông Trần Khánh Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA trình bày.

Sau phân trình bày tại Phiên tổng thể, các diễn giả và người tham dự đã tiếp tục tham gia vào 06 phiên hội thảo với nội dung của từng chủ đề rất thiết thực và hữu ích. Bao gồm:

Chủ đề 1: Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp: Chủ trì: TS. Trần Nhật Thiện, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD, ĐH Đà Lạt;

Chủ đề 2: Đại dịch Covid 19 và hiệu quả tài chính doanh nghiệp: Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;

Chủ đề 3: Trách nhiệm xã hội và chất lượng thông tin tài chính được doanh nghiệp công bố: Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;

Chủ đề 4: Trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội trong bối cảnh hiện nay: Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hương - Phó Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;

Chủ đề 5: Kế toán trách nhiệm và kế toán môi trường trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Chủ trì: PGS.TS. Đinh Thế Hùng - Phó Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân;

Chủ đề 6: Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trách nhiệm xã  hội: Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế, Trường ĐH Nha Trang.

Với sắp xếp có 1 đại diện chủ trì và 05 nhóm tác giả và người thảo luận/1 chủ đề, người nghe đã được trao đổi, đóng góp ý kiến rất sôi nổi và kết thúc Hội thảo, người tham dự đã bày tỏ sự đánh giá cao Ban Tổ chức đã nỗ lực để tổ chức được Hội thảo khoa học trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid 19 như hiện nay.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức đã mời lãnh đạo VACPA trình bày tại Hội thảo và đã tổ chức Hội thảo rất thành công, đồng thời mong muốn có nhiều cơ hội được  tham gia vào các Hội thảo khoa học của các trường Đại học  với mục tiêu thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa với các trường Đại học trên cả nước, hướng tới vì sự nghiệp giáo dục đào tạo kế toán, kiểm toán gắn liền với nghề nghiệp kiểm toán độc lập, với hội viên VACPA trong thời gian tới.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 62

Đánh giá bài viết
Kết quả