Thư mời Hội viên tham gia phối hợp hỗ trợ truyền thông nghề nghiệp KTĐL và chào mừng 30 năm KTĐL


Quý Hội viên vui lòng xem chi tiết tại công văn số 342-2021/VACPA ngày 22/7/2021 về việc hỗ trợ phối hợp truyền thông về nghề nghiệp KTĐL và chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành KTĐL Việt Nam đính kèm dưới đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 967

Đánh giá bài viết
Kết quả