IFAC đưa ra quan điểm và đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công


IFAC là tổ chức toàn cầu về nghề kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp phục vụ lợi ích cộng chúng bằng việc phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của các nền kinh tế quốc tế mạnh mẽ. IFAC bao gồm 180 thành viên và đối tác được đặt tại 135 quốc gia và khu vực pháp lý, đại diện cho hơn 3 triệu kế toán - kiểm toán viên trong các lĩnh vực hành nghề công, giáo dục, dịch vụ chính phủ, công nghiệp và thương mại.

Ngày 19/7/2021, IFAC đã đưa ra quan điểm và đặt ra yêu cầu cao hơn về tính Minh bạch và Trách nhiệm giải trình trong Khu vực công.

Khu vực công đang phải đối mặt với nhiều các vấn đề ưu tiên, bao gồm: cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có và tình trạng khẩn cấp về khí hậu, và cả việc cần đưa ra các quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ sau này. Trong tình hình hiện tại, việc giúp người dân hiểu được cách thức quản lý và chi tiêu nguồn quỹ công, cũng như lý do và tác động của quyết định được đưa ra, có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cần thiết để bảo đảm và tạo lòng tin lớn cho các bên liên quan.

Quan điểm của IFAC xác định đúng nhu cầu quản trị và quản lý tài chính công (PFM), để các chính phủ và các tổ chức khu vực công trên toàn thế giới có thể đưa ra các quyết định dựa trên hệ thống dữ liệu một cách sáng suốt và tốt nhất cho cộng đồng, hành tinh và cả nền kinh tế. Điều này cũng chỉ ra cách thức mà nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, với trách nhiệm phục vụ lợi ích công chúng, có thể hỗ trợ khu vực công đạt được sự bền vững cũng như khả năng phục hồi tài chính lâu dài, giúp cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn với các nền kinh tế cùng lớn mạnh và xã hội công bằng hơn.

Quan điểm đó tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu sau:

     - Quản trị và quản lý chặt chẽ nguồn tài chính công;

     - Vai trò quan trọng của kế toán viên, kiểm toán viên trong lĩnh vực công;

     - Mọi sự chuẩn bị sẵn sàng đến năm 2030.

Theo Ông Kevin Dancey, Giám đốc điều hành IFAC “Quan điểm mới nhất của chúng tôi tập trung vào các bước hành động mà các kế toán viên - kiểm toán viên chuyên nghiệp trong khu vực công có thể thực hiện để tạo niềm tin chắc chắn và tăng khả năng phục hồi trên toàn cầu”. “Yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công không phải là quan điểm mới, nhưng chúng tôi đưa ra các hệ thống, quy trình và bài học thực tiễn mà các khu vực công có thể tích hợp để có được công cụ quản lý tài chính mạnh mẽ cần thiết, xây dựng được tương lai phát triển bền vững, toàn diện và thịnh vượng chung cho tất cả chúng ta.”

Chi tiết các quan điểm của IFAC, vui lòng truy cập: https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector

Trích nguồn: ifac.org.vn
Số lượt đọc: 1087

Đánh giá bài viết
Kết quả