Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Tháng 08/2021)


Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là Hội viên tổ chức của VACPA. NVT được thành lập từ năm 2006, là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán báo cáo tài chính. NVT là một trong các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán từ khi thành lập đến nay và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán từ năm 2012 đến nay

Chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí trợ lý kiểm toán báo cáo tài chính làm việc tại Hà Nội với số lượng cụ thể như sau:

- Trợ lý Kiểm toán viên: 05 ứng viên

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link: http://vpaudit.vn/Articles/863/676/tin-tuc-vp-audit/thong-bao-tuyen-dung-tro-ly-kiem-toan-vien-nam-2021.aspx

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 883

Đánh giá bài viết
Kết quả