Bộ Tài chính đã chấp thuận cho VACPA triển khai cập nhật kiến thức theo phương thức trực tuyến năm 2022


Ngày 26/8/2021, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam được triển khai phương thức cập nhật kiến thức theo hình thức trực tuyến năm 2022 theo Công văn số 9760/BTC-QLKT.

Trước đó ngày 30/7/2021, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ chức cập nhật kiến thức (CNKT) cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề từ ngày 16/8/2021 đến ngày 15/8/2022 theo Quyết định số 1409/QĐ-BTC.

Với trên 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức CNKT và qua 2 năm 2020 và 2021 tổ chức các lớp học CNKT trực tuyến, VACPA nhận thấy các lớp học trực tuyến đã hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu phục vụ hoạt động nghề nghiệp trong tình hình mới, cụ thể: CNKT trực tuyến là giải pháp tối ưu để hỗ trợ tối đa các điều kiện giúp học viên và kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu và quy định của Bộ Tài chính về thời gian CNKT bắt buộc phục vụ đăng ký hành nghề hàng năm của kiểm toán viên; Đây là giải pháp phù hợp với xu thế chung thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nói riêng và ứng dụng công nghệ số trong đời sống xã hội nói chung; Đặc biệt đã mang lại nhiều lợi ích, đảm bảo sức khỏe cho các kế toán viên, kiểm toán viên, đồng thời góp phần chung tay cùng Chính phủ đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép thành công; Với quy trình tổ chức, soát xét chặt chẽ và sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ mới hiện nay, các lớp học CNKT trực tuyến do VACPA thực hiện đã đáp ứng được các quy định của Bộ Tài chính.

Trong Kế hoạch đào tạo CNKT năm 2022, VACPA đã thiết kế các chuyên đề phù hợp với bối cảnh hiện nay để giúp học viên xử lý các vấn đề phát sinh trên thực tiễn và nhiều chuyên đề mới đáp ứng nhu cầu các nhóm học viên khác nhau. VACPA sẽ bắt đầu triển khai các lớp CNKT năm 2022 ngay từ tháng 9/2021.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng thông báo đến Quý hội viên, Quý doanh nghiệp và những người quan tâm theo dõi và đăng ký tham dự Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức năm 2022 trong thời gian tới.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 734

Đánh giá bài viết
Kết quả