Chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội


Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Năm sinh Số Chứng chỉ KTV Ngày cấp
1 Đỗ Mạnh Cường 1977 0744/KTV 19/11/2004
2 Tạ Tiến Hoàng 1980 1124/KTV 17/01/2007

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1791

Đánh giá bài viết
Kết quả