Thư mời tham dự lớp CNKT Online 01AB-2022 ngày 14-15/09/2021


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 01A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 01B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1950

Đánh giá bài viết
Kết quả