Thư mời tham dự lớp CNKT Online 02AB-2022 ngày 28-29/09/2021


 

Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 02A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 02B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2448

Đánh giá bài viết
Kết quả