Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19


Trước tác động của dịch COVID-19, nhằm khôi phục, phát triển nền kinh tế, Chính phủ đã liên tục ban hành các Nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Cụ thể:

Ngày 9/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo Nghị quyết 105/NQ-CP, Chính phủ giao nhiều Bộ cùng phải phối hợp tham gia, hướng dẫn, tham mưu cho Chính phủ để khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, đăc biệt một số chính sách giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, miễn đóng kinh phí công đoàn, … phải hoàn thành trong tháng 9/2021. Trong nội dung Nghị quyết còn nhiều nội dung đáng chú ý như cho phép doanh nghiệp được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; Chỉ đạo việc tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát;….

Chi tiết nội dung Nghị quyết 105/NQ-CP xem tại đây.

Ngày 24/9/2021, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Chi tiết nội dung Nghị quyết 116/NQ-CP xem tại đây.

Trên cơ sở Nghị quyết 105/NQ-CP, thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều chính sách mới được ban hành để hỗ trợ các doanh nghiệp. Quý hội viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần lưu ý cập nhật hoặc tham dự các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức để nắm được các thông tin, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 781

Đánh giá bài viết
Kết quả