CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN AVINA - IAFC

Số hiệu công ty: 146

Tên công ty Tiếng Việt: Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC                              

Tên công ty Tiếng Anh: AVINA-IAFC TAX CONSULTANCY, ACCOUNTING & AUDITING  COMPANY LIMITED                               

Địa chỉ: Phòng 303, C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Năm thành lập: 2007

- Giới thiệu vài nét về công ty

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA -IAFC (Công ty Kiểm toán AVINA - IAFC) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán. Hiện tại, Công ty Kiểm toán AVINA -IAFC có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội. Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo uy tín và hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao cho công tác quản lý kinh tế tài chính và điều hành công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các dịch vụ công ty cung cấp

Chúng tôi đã và đang cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ có giá trị cao như:

Dịch vụ Kiểm toán

 • Kiểm toán các Báo cáo tài chính
 • Kiểm toán Báo cáo Quyết toán công trình xây dựng cơ bản
 • Kiểm toán hoạt động các Dự án
 • Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh
 • Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp
 • Kiểm toán theo thủ tục thư cam kết
 • Giám định tài liệu kế toán, tài chính

Dịch vụ Kế toán

 •   Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính.
 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán
 • Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo tài chính
 • Lập hồ sơ đăng ký chế độ kế toán.
 • Dịch vụ Tư vấn
 • Tư vấn về thuế
 • Tư vấn xây dựng cẩm nang quản lý tài chính
 • Tư vấn quyết toán tài chính và quyết toán vốn đầu tư.
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn về thẩm định giá tài sản
 • Tư vấn thẩm định dự toán đầu tư XDCB
 • Soạn thảo các phương án đầu tư
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư
 • Tư vấn sáp nhập và giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá, xác định giá trị Doanh nghiệp và Tư vấn cổ phần hoá

 • Xác định giá trị tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa
 • Tư vấn xác định và lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
 • Tư vấn đề xuất phương án xử lý lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
 • Tư vấn xây dựng phương án kinh doanh sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
 • Tư vấn xây dựng điều lệ Công ty cổ phần
 • Tư vấn tổ chức đại hội CNVC.
 • Tư vấn các vấn đề sau khi có quyết định chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần
 • Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông
 • Tư vấn các công việc phải thực hện sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:

Dịch vụ Đào tạo & Hỗ trợ tuyển dụng

 • Tổ chức các khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tin học trong công tác kế toán.
 • Cung cấp các văn bản pháp quy, các tài liệu hướng dẫn kế toán các tài liệu tham khảo chuyên ngành tài chính kế toán, các biểu mẫu kế toán như: báo cáo tài chính, sổ kế toán, chứng từ kế toán .
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên.

 

Dịch vụ Công nghệ thông tin

 • Xây dựng và cung cấp các sản phẩm phần mềm quản lý, đặc biệt là các phần mềm chuyên ngành tài chính, kế toán
 • Thẩm định các ứng dụng công nghệ thông tin
 • Tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý và điều hành
 • Cung cấp thiết bị xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật công nghệ thông tin
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin

- Ban Lãnh đạo công ty

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Công ty

Ông Lại Văn Hùng – Phó giám đốc Công ty

Ông Ong Thế Đức – Phó giám đốc Công ty

- Thông tin liên hệ

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 303, C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa điểm kinh doanh: P12A03, D11, tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043 795 0833 

- Số fax: 043 795 0832 

- Email: congtyavina@gmail.com

- Web: kiemtoanavina.com.vn

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2989

Đánh giá bài viết
Kết quả