VACPA chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

STT Họ và tên Năm sinh Số Chứng chỉ KTV Ngày cấp
1 Hoàng Thị Hương 1970 0571/KTV 12/11/2002
2 Nguyễn Tiến Dũng 1977 0800/KTV 19/11/2004

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1693

Đánh giá bài viết
Kết quả