Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế UNISTARS

Số hiệu công ty: 153

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

Trụ sở chính: Phòng 9.9 toà nhà A4 Làng Quốc tế Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội

 Điện thoại: 04.37 932296/98                               Fax: 04.37 93 22 95

 Email: info@unistars.vn                                    Website: www.unistars.vn

 Ngành nghề kinh doanh:

-         Kiểm toán độc lập;

-         Kiểm toán Báo cáo tài chính;

-         Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

-         Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

-         Kiểm toán thông tin tài chính;

-         Dịch vụ soát, xét Báo cáo tài chính;

-         Dịch vụ kế toán, thuế, đại lý thuế;

-         Tư vấn tài chính;

-         Tư vấn thuế;

-         Tư vấn quản lý hành chính;

-         Dịch vụ kế toán;

-         Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán;

-         Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo qui định của pháp luật.

 

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

 Chủ tịch Hội đồng thành viên: Đoàn Tiến Hưng - Chứng chỉ KTV số 1123/KTV

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 14968

Đánh giá bài viết
Kết quả