VACPA thực hiện khảo sát về nhu cầu sử dụng Báo cáo kiểm toán điện tử


Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, với mong muốn tập trung vào những giải pháp thực tiễn hỗ trợ cho hội viên, doanh nghiệp kiểm toán, ngày 29/9/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thực hiện khảo sát “Tìm hiểu nhu cầu về Báo cáo kiểm toán điện tử (E – Audit Report)” tại Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu sử dụng và tiếp cận với việc xây dựng và áp dụng BCKT điện tử. Thời hạn phản hồi khảo sát là 15/10/2021.

Đối tượng khảo sát bao gồm các doanh nghiệp kiểm toán là hội viên tổ chức của VACPA, khách hàng của doanh nghiệp kiểm toán, chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Nội dung khảo sát bao gồm các thông tin: 1) Nhận thức tính cần thiết của việc cung cấp Báo cáo kiểm toán điện tử (BCĐT); 2) Kiến thức và kỹ năng cần thiết để cung cấp BCKTĐT; 3) Ưu điểm việc cung cấp Báo cáo kiểm toán điện tử; 4) Khả năng triển khai cung cấp BCKTĐT; 5) Các vấn đề xã hội; 6) Mức độ sẵn lòng cung cấp BCKTĐT.

Đồng thời, VACPA đang nghiên cứu cơ sở pháp lý, thông lệ quốc tế về việc sử dụng chữ ký điện tử của kiểm toán viên và phát hành báo cáo kiểm toán điện tử. Sau khi có kết quả khảo sát, VACPAsẽ tập hợp, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo, kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước về việc cho phép áp dụng "Báo cáo kiểm toán điện tử". Do đó, VACPA rất mong nhận được nhiều ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán và các bên liên quan để tổng hợp và kiến nghị cho phù hợp với quy định và thực tiễn nghề nghiệp.

Quý Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng trả lời khảo sát theo link dưới đây:

Link khảo sát Khách hàng KiT:

https://forms.gle/yFTzBjARFNntrsXCA

Link khảo sát cho DNkiT:

https://forms.gle/Lm6ZqPt1ejYRLKRV6

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 697

Đánh giá bài viết
Kết quả