Thư mời tham dự lớp CNKT Online 04AB-2022 ngày 16/10/2021


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 04A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 04B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2133

Đánh giá bài viết
Kết quả