Xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn


Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                 Các Ông/Bà Kiểm toán viên hành nghề.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 701/GM-LHHVN ngày 07/10/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) về việc lấy ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 12, Quốc hội khóa XV (sau đây gọi là “Dự thảo”).

Dự thảo này ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kiểm toán, trong đó có sửa đổi việc đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp trong trường hợp thiên tai dịch bệnh.

VACPA xin gửi tới Ông/Bà Dự thảo nêu trên (đính kèm dưới đây) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) trình Quốc hội, VACPA rất mong nhận được ý kiến của các Ông/Bà trước ngày 03/11/2021 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 304 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 291

Đánh giá bài viết
Kết quả