Thư mời tham dự lớp CNKT Online 08AB-2022 ngày 04/11/2021


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 08A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 08B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1907

Đánh giá bài viết
Kết quả