Thư mời tham dự lớp CNKT Online 12AB-2022 01 ngày 10/01/2021


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 12A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 12B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2439

Đánh giá bài viết
Kết quả